Aankoop van uw huis in Spanje

“ Men beschouwt een genie altijd als iemand, die in gewone omstandigheden het buitengewone vindt. Dat is hij ook. Maar hij is tevens de man, die in het buitengewone het gewone ziet.”

Godfried Bomans. 1913 – 1971

Bij de aankoop van een huis komt heel wat kijken. Het gaat hier om grote bedragen, vaak de spaarcenten van een heel leven, vaak met hypotheek.

Er gaan veel verhalen rond over mensen die in Spanje al hun geld zijn kwijtgeraakt bij de aankoop van hun huis, hetzij doordat er van het begin af aan al legale problemen op het huis rustten, hetzij dat er later bepaalde conflicten rezen.

Het is gewoon een feit dat In Spanje gedurende tientallen jaren veel “gesjoemeld” werd.Er is veel illegaal gebouwd, veel steekpenningen betaald, en de afgelopen jaren heeft de overheid geprobeerd veel van deze zaken recht te trekken, waarvan vele eigenaren die te goeder trouw hebben gekocht, het slachtoffer zijn geworden.

Gelukkig behoren deze praktijken tot het verleden. Nu is het systeem erop gericht zoveel mogelijk de belangen te beschermen zowel van de koper als de verkoper, en dit soort problemen zijn te voorkomen, alle informatie van alle onroerende goederen zijn beschikbaar, in het eigendomsregister, in de gemeente… Men moet alleen de weg weten en waar deze informatie te vinden is.

En los últimos años la administración ha intentado corregir ese tipo de prácticas, aunque desafortunadamente han habido propietarios que en su día compraron de buena fe, que han sido los víctimas de todo lo acontecido en años pasados. Si se encuentra en esa situación podemos ayudarles a limitar el daño lo máximo posible.

Hiervoor is het altijd raadzaam om bij de aankoop van een huis een advocaat in de arm te nemen. Deze kan voor een klein gedeelte van de aankoopprijs een heleboel ellende besparen.

Wij kunnen u bijstaan, bij het onderzoek naar de legale situatie van het huis dat u kopen wilt, bij het opstellen van het koopcontract, bij de ondertekening bij de notaris, en de inschrijving in het eigendomsregister en overschrijving van licht en water, en natuurlijk bij het afsluiten van een hypotheek.