Skip to main content
Het is noodzakelijk de burgers bewust te maken van het belang van het maken van een testament, teneinde hun erfopvolging aan te passen aan de realiteit van hun patrimonium en hun gezinssituatie, alsmede aan de wil van de schenker, binnen de wetgevingsverscheidenheid van ons land.

Definitie van erfenis

In het recht is erfenis de rechtshandeling waarbij een persoon die overlijdt zijn of haar goederen, rechten en verplichtingen overdraagt aan een of meer andere personen, die erfgenamen worden genoemd. Een erfgenaam is dus een natuurlijke of rechtspersoon die recht heeft op een aandeel in de goederen van een nalatenschap.

Contacteer ons

Iets voor anderen doen is enorm lonend. Je geliefd voelen is heerlijk. Kinderen het beeld nalaten van ouders die als goede mensen worden erkend, is de beste erfenis.

Miguel Ángel RevillaPresident van Cantabrië

Laat het in onze handen

Wij kunnen u helpen op het gevoelige moment van het overlijden van een dierbare, zodat de successieprocedures en de daaropvolgende betaling van successierechten snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld.

Contacteer ons

    Misschien bent u geïnteresseerd in enkele van onze andere diensten