Nalatenschap en testamenten

Een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap gebeurt.

De erfenis is de juridische transactie waarbij de overledene al zijn bezittingen en schulden aan zijn erfgenaam of erfgenamen overdraagt.

Wij kunnen u bijstaan op dit moeilijke moment van overlijden van een naaste vriend of familielid, en de  overdracht en latere betaling van succesierechten op een vlotte en efficiente manier laten verlopen.