Urbanistiek recht

Het urbanisme en het bouwrecht is heel complex zoals iedereen die ooit hiermee in contact is geweest u zal kunnen vertellen.

Zowel door de wetgeving – die constant verandert – alsmede ook door de verschillende vaak tegenstrijdige interesses kunnen er moelijk op te lossen problemen optreden.

We beschikken over de meest geactualizeerde wetgevingen, en ook over een architect in ons team, wat ons de mogelijkheid biedt een bevredigende oplossing voor uw probleem te vinden.